CÔNG TY TNHH TM - DV S.T.E.C

Tin tức

Bàn giao Kính hiển vi giám định hình sự Leica DMi8 C cho Phòng Kỹ thuật Hình sự 4

Bàn giao Kính hiển vi giám định hình sự Leica DMi8 C cho Phòng Kỹ thuật Hình sự 4

Phòng PC54 đầu tư thiết bị nhằm thực hiện công tác giám định, xác định nguyên nhân các vụ án cháy nổ do chạm...

Bàn giao Kính hiển vi giám định hình sự Leica DMi8 C cho Phòng Kỹ thuật Hình sự 2

Bàn giao Kính hiển vi giám định hình sự Leica DMi8 C cho Phòng Kỹ thuật Hình sự 2

Phòng PC54 đầu tư thiết bị nhằm thực hiện công tác giám định, xác định nguyên nhân các vụ án cháy nổ do chạm...

Bàn giao Kính hiển vi giám định hình sự Leica DMi8 C cho Phòng Kỹ thuật Hình sự 1

Bàn giao Kính hiển vi giám định hình sự Leica DMi8 C cho Phòng Kỹ thuật Hình sự 1

Phòng PC54 đầu tư thiết bị nhằm thực hiện công tác giám định, xác định nguyên nhân các vụ án cháy nổ do chạm...

Bàn giao Kính hiển vi giám định hình sự Leica DMi8 C cho Phòng Kỹ thuật Hình sự P54 - Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Bàn giao Kính hiển vi giám định hình sự Leica DMi8 C cho Phòng Kỹ thuật Hình sự P54 - Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Phòng PC54 đầu tư thiết bị nhằm thực hiện công tác giám định, xác định nguyên nhân các vụ án cháy nổ do chạm...

Copyright @ 2018 by Công ty TNHH TM - DV S.T.E.C | Design by TSM